Kontakt

SEZ DK a.s.
M.R. Štefánika 1831/46
026 19 Dolný Kubín
 

T  +421 435809226
F  +421 435809503

odbyt@sez.biz

 

 

 

 

 

predajna siet

Kvalita

Kontinuálne zlepšovanie je základnou politikou riadenia kvality.

 

Podľa špecifických požiadaviek klientov sú vypracovávané:

  • plány kvality obsahujúce popis sledovania dohodnutých kvalitatívnych znakov jednotlivých produktov a
  • smenové správy, ktoré zaznamenávajú polhodinové intervaly procesu výroby komponentov.

Tieto správy sú následne elektronicky spracovávané a slúžia ako podklad na sledovanie stability výrobných procesov SEZ DK.

 

Kontrolu kvality hotových výrobkov vykonávame buď štandardom PAQL alebo po dohode s klientom formou 100% vizuálnej, funkčnej alebo elektronickej kontroly tak, aby sme sa približovali nášmu cieľu ZERO DEFECTS.

 

V spoločnosti je zavedený systém manažérstva kvality, ktorý bol preverený, certifikovaný a vyhovel požiadavkám ISO 9001:2008 . Certifikát je vydaný pre tieto činnosti: Vývoj a výrobu elektroinštalačného materiálu, priemyselných a domových zásuviek a vidlíc, domových a koncových spínačov, výrobu rezných nástrojov, lisovacích foriem a kovových konštrukcií. 

 

Environment

Koncom roka 2002 sme sa zapojili do globálneho dodávateľského programu koncernu SONY s názvom Green Partner.

 

Tento program je zameraný na odstránenie ťažkých kovov a iných škodlivých látok z procesov výroby komponentov pre túto spoločnosť.

 

V SEZ DK sme dôslednou prácou na jednotlivých prevádzkach, s našimi dodávateľmi a expertíznymi laboratóriami dosiahli významný úspech: stali sme sa prvou firmou v strednej Európe, ktorá pri záverečnom audite dosiahla skóre 100%. 

Novinky

Spoločnosť SEZ DK a.s. oznamuje ukončenie výroby drevených vypínačov a zásuviek typu LXD,LXDA,FLAT.

Viac informácii v letáku PDF...

SEZ DK a.s. inovovala vidlicu a spojovaciu zásuvku IVGN 6353 a ISGN 6353. Inovácia spočíva v implementácii novovyvinutej káblovej...

SEZ DK a.s. inovovala škatule ACIDUR s väčším montážnym priestorom a lamelovými vývodkami