Zákazkové rozvodnice

Objednávacie číslo: Zakazka

Individuálne konfigurácie zásuvkových rozvodníc

Okrem uvedených rozvodníc v katalógu a na WEB stránke ,ktoré sa najviac používajú v praxi firma SEZ DK a.s. dodáva aj zákazkové ROS-ky.

Podľa požiadavky užívateľa je možné dodať akékoľvek ďalšie prípustné kombinácie.

Druh: 
ROP
back