PZO

Undefined
Objednávacie číslo: 18800984.00

škatuľa pre bleskozvodné inštalácie

určená pre spojenie vodiča bleskozvodu a vývodu uzemnenia z pásoviny pomocou zemniacej svorky na vonkajšiu stranu domu

hrúbka omietky vrátane zateplenia može dosiahnúť 12cm

škatuľu je možné zamontovať bez demontáže spojenia bleskozvodu a vývodu uzemnenia vďaka systému "vsuviek" v stene škatule

Druh produktu: 
Škatule pod omietku
Vyhlásenie o zhode: 
back