Kontakt

Slovenská republika

SEZ DK a.s.
M.R. Štefánika 1831/46
026 19 Dolný Kubín

odbyt@sez.biz

tel.: +421 43 5809 226

 

Polska
SEZ-POLSKA Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 2 42-480 Poręba POLSKA

biuro@sezpolska.pl

tel.: +48 32 672 49 96

Priemyselné zásuvky a vidlice

IEGN 12555

IEGN 12555

500V / 125A / 5p - IP67

IEGN 12555-p

IEGN 12555-p

s pilotným kontaktom

500V / 125A / 5p - IP67

BZS 1653

BZS 1653

400V / 16A / 5p - IP44

Spínač sa nedá zapnúť bez zasunutej vidlice

Vidlica sa nedá vytiahnúť pri zapnutom spínači

BZS 3253

BZS 3253

400V / 32A / 5p - IP44

Spínač sa nedá zapnúť bez zasunutej vidlice

Vidlica sa nedá vytiahnúť pri zapnutom spínači

A 1653/43

A 1653/43

adaptér/adapter 5pól/4-pól

napätie/voltage: 400V

A 1653/43-0

A 1653/43-0

adaptér s reverzačnou prívodkou/adapter with reversing Inlet 5-pól/4-pól s meniteľným nastavením

A 3253/43

A 3253/43

adaptér/adapter 5-pól/4-pól

napätie/voltage: 400V

A 3253/43-0

A 3253/43-0

adaptér s reverzačnou prívodkou/adapter with reversing Inlet 5-pól/4-pól s meniteľným nastavením

SA-3

SA-3

vstup/input:

domová vidlica UNISCHUKO

3-pól

16A

250V

výstup/output:

SA-4

SA-4

vstup:

domová vidlica UNISCHUKO

3-pól

16A

250V

výstup:

SA-1

SA-1

vstup:

priemyselná vidlica IV 1632

3-pól

16A

230V

výstup:

domová zásuvka

SA-1S

SA-1S

vstup:

priemyselná vidlica IV 1632

3-pól

16A

230V

výstup:

A 16-32/4

A 16-32/4

adaptér/adapter 16A-32A 4-pól

400V / 16A / 4p - IP44

RA 1643

RA 1643

reverzačný adaptér s pevným nastavením/reversing adapter with fixed setting

400V / 16A / 4p - IP44

RA 3243

RA 3243

reverzačný adaptér s pevným nastavením

400V / 32A / 4p - IP44

A 16-32/5

A 16-32/5

adaptér/adapter 16A-32A

400V / 16A / 5p - IP44

A 16-32/5-0

A 16-32/5-0
400V / 16A / 5p - IP44  adaptér s reverzačnou prívodkou 16A-32A s meniteľným nastavením/adapter with reversing Inlet 16A-32A with variable

RA 1653

RA 1653

reverzačný adaptér s pevným nastavením/reversing adapter with fixed setting

400V / 16A / 5p - IP44

SA-2

SA-2

vstup:

priemyselná vidlica IVN 1653

5-pól

16A

400V

výstup:

domová zásuvka

SA-2S

SA-2S

vstup:

priemyselná vidlica IVN 1653

5-pól

16A

400V

výstup:

RA 3253

RA 3253

reverzačný adaptér s pevným nastavením

400V / 32A / 5p - IP44

ND 105-2177

ND 105-2177

Pre všetky typy vstaviteľných zásuviek IEN, IE a IERN

ND 105-2677

ND 105-2677

Pre vstaviteľnú zásuvku VZ 16 a VZ 16 S

PR 10

PR 10

Použitie s: 6400-5x, IZV 16, IZV xxxx

SPg16

SPg16

Použitie na spájanie IZVN xxxx

ZAB 24V

ZAB 24V

Zásuvka vývodu akumulátorových batérií slúži pre pripojenie pomocného zdroja elektrického prúdu určeného pre štart spaľovacích motorov, ktoré sú na tento spô

KV 1643

KV 1643

Vhodné pre: IVN, IVNO, IV, IVG, IPN, IPNO, IP, IPG, IR, IRRN, IRRNO, IRR, IRG, IRGR

KV 3243

KV 3243

Vhodné pre: IVN, IVNO, IV, IVG, IPN, IPNO, IP, IPG, IR, IRRN, IRRNO, IRR, IRG, IRGR

KV 1653

KV 1653

Vhodné pre: IVN, IVNO, IV, IVG, IPN, IPNO, IP, IPG, IR, IRRN, IRRNO, IRR, IRG, IRGR

KV 3253

KV 3253

Vhodné pre: IVN, IVNO, IV, IVG, IPN, IPNO, IP, IPG, IR, IRRN, IRRNO, IRR, IRG, IRGR

Stránky