Koncové spínače

KSAP3T42Z11

KSAP3T42Z11

Koncový spínač s pákou a gumenou kladkou Ø50

KSAP3T45W02

KSAP3T45W02

Koncový spínač s lomenou pákou a nylónou kladkou Ø 18

KSAP3T45W20

KSAP3T45W20

Koncový spínač s lomenou pákou a nylónou kladkou Ø 18

KSAP3T45X11

KSAP3T45X11

Koncový spínač s lomenou pákou a nylónou kladkou Ø 18

KSAP3T45Y11

KSAP3T45Y11

Koncový spínač s lomenou pákou a nylónou kladkou Ø 18

KSAP3T45Z02

KSAP3T45Z02

Koncový spínač s lomenou pákou a nylónou kladkou Ø 18

KSAP3T45Z11

KSAP3T45Z11

Koncový spínač s lomenou pákou a nylónou kladkou Ø 18

KSAP3T48W02

KSAP3T48W02

Koncový spínač s keramickou pákou.

KSAP3T48W20

KSAP3T48W20

Koncový spínač s keramickou pákou.

KSAP3T48X11

KSAP3T48X11

Koncový spínač s keramickou pákou.

KSAP3T48Y11

KSAP3T48Y11

Koncový spínač s keramickou pákou.

KSAP3T48Z02

KSAP3T48Z02

Koncový spínač s keramickou pákou.

KSAP3T48Z11

KSAP3T48Z11

Koncový spínač s keramickou pákou.

KSAP3T5100W02

KSAP3T5100W02

Koncový spínač s nastaviteľnou ozubenou pákou a nylónou kladkou.

KSAP3T5100W20

KSAP3T5100W20

Koncový spínač s nastaviteľnou ozubenou pákou a nylónou kladkou.

KSAP3T5100X11

KSAP3T5100X11

Koncový spínač s nastaviteľnou ozubenou pákou a nylónou kladkou.

KSAP3T5100Y11

KSAP3T5100Y11

Koncový spínač s nastaviteľnou ozubenou pákou a nylónou kladkou.

KSAP3T5100Z02

KSAP3T5100Z02

Koncový spínač s nastaviteľnou ozubenou pákou a nylónou kladkou.

KSAP3T5100Z11

KSAP3T5100Z11

Koncový spínač s nastaviteľnou ozubenou pákou a nylónou kladkou.

KSAP3T51W02

KSAP3T51W02

Koncový spínač s nastaviteľnou pákou a nylónou kladkou.

KSAP3T51W20

KSAP3T51W20

Koncový spínač s nastaviteľnou pákou a nylónou kladkou.

KSAP3T51X11

KSAP3T51X11

Koncový spínač s nastaviteľnou pákou a nylónou kladkou.

KSAP3T51Y11

KSAP3T51Y11

Koncový spínač s nastaviteľnou pákou a nylónou kladkou.

KSAP3T51Z02

KSAP3T51Z02

Koncový spínač s nastaviteľnou pákou a nylónou kladkou.

KSAP3T51Z11

KSAP3T51Z11

Koncový spínač s nastaviteľnou pákou a nylónou kladkou.

KSAP3T5200W02

KSAP3T5200W02

Koncový spínač s nastaviteľnou ozubenou pákou a gumenou kladkou Ø 50.

Krok: 2mm

KSAP3T5200W20

KSAP3T5200W20

Koncový spínač s nastaviteľnou ozubenou pákou a gumenou kladkou Ø 50.

Krok: 2mm

KSAP3T5200X11

KSAP3T5200X11

Koncový spínač s nastaviteľnou ozubenou pákou a gumenou kladkou Ø 50.

Krok: 2mm

KSAP3T5200Y11

KSAP3T5200Y11

Koncový spínač s nastaviteľnou ozubenou pákou a gumenou kladkou Ø 50.

Krok: 2mm

KSAP3T5200Z02

KSAP3T5200Z02

Koncový spínač s nastaviteľnou ozubenou pákou a gumenou kladkou Ø 50.

Krok : 2mm

KSAP3T5200Z11

KSAP3T5200Z11

Koncový spínač s nastaviteľnou ozubenou pákou a gumenou kladkou Ø 50.

Krok: 2mm

KSAP3T52W02

KSAP3T52W02

Koncový spínač s nastaviteľnou pákou a gumenou kladkou Ø 50.

KSAP3T52W20

KSAP3T52W20

Koncový spínač s nastaviteľnou pákou a gumenou kladkou Ø 50.

KSAP3T52X11

KSAP3T52X11

Koncový spínač s nastaviteľnou pákou a gumenou kladkou Ø 50.

KSAP3T52Y11

KSAP3T52Y11

Koncový spínač s nastaviteľnou pákou a gumenou kladkou Ø 50.

KSAP3T52Z02

KSAP3T52Z02

Koncový spínač s nastaviteľnou pákou a gumenou kladkou Ø 50.

KSAP3T52Z11

KSAP3T52Z11

Koncový spínač s nastaviteľnou pákou a gumenou kladkou Ø 50.

KSAP3T5500W02

KSAP3T5500W02

Koncový spínač s nastaviteľnou ozubenou pákou a nastaviteľnou gumenou kladkou Ø 50.

KSAP3T5500W20

KSAP3T5500W20

Koncový spínač s nastaviteľnou ozubenou pákou a nastaviteľnou gumenou kladkou Ø 50.

KSAP3T5500X11

KSAP3T5500X11

Koncový spínač s nastaviteľnou ozubenou pákou a nastaviteľnou gumenou kladkou Ø 50.

Stránky