Koncové spínače

KSSM3K96Z11

KSSM3K96Z11

Koncový spínač kovový -bezpečnostný ovládaný ťahom

KSSM3K98W02

KSSM3K98W02

Koncový spínač kovový -bezpečnostný ovládaný ťahom - s resetom

KSSM3K98X11

KSSM3K98X11

Koncový spínač kovový -bezpečnostný ovládaný ťahom - s resetom

KSSM3K98Y11

KSSM3K98Y11

Koncový spínač kovový -bezpečnostný ovládaný ťahom - s resetom

KSSM3K98Z02

KSSM3K98Z02

Koncový spínač kovový -bezpečnostný ovládaný ťahom - s resetom

KSSM3K98Z11

KSSM3K98Z11

Koncový spínač kovový -bezpečnostný ovládaný ťahom - s resetom

KSSP3K120W02

KSSP3K120W02

Koncový spínač bezpečnostný

K120 -úplne nastaviteľná hlava

Súčasťou dodávky kľúč 15

KSSP3K120X11

KSSP3K120X11

Koncový spínač bezpečnostný

K120 -úplne nastaviteľná hlava

Súčasťou dodávky kľúč 15

KSSP3K120Y11

KSSP3K120Y11

Koncový spínač bezpečnostný

K120 -úplne nastaviteľná hlava

Súčasťou dodávky kľúč 15

KSSP3K120Z02

KSSP3K120Z02

Koncový spínač bezpečnostný

K120 -úplne nastaviteľná hlava

Súčasťou dodávky kľúč 15

KSSP3K120Z11

KSSP3K120Z11

Koncový spínač bezpečnostný

K120 -úplne nastaviteľná hlava

Súčasťou dodávky kľúč 15

KSSP3K20W02

KSSP3K20W02

Koncový spínač bezpečnostný

K20 - o 90° nastaviteľná hlava

Súčasťou dodávky kľúč 15

KSSP3K20X11

KSSP3K20X11

Koncový spínač bezpečnostný

K20 - o 90 stupňov nastaviteľná hlava

Súčasťou dodávky kľúč 15

KSSP3K20Y11

KSSP3K20Y11

Koncový spínač bezpečnostný

K20 - o 90 stupňov nastaviteľná hlava

Súčasťou dodávky kľúč 15

KSSP3K20Z02

KSSP3K20Z02

Koncový spínač bezpečnostný

K20 - o 90 stupňov nastaviteľná hlava

Súčasťou dodávky kľúč 15

KSSP3K20Z11

KSSP3K20Z11

Koncový spínač bezpečnostný

K20 - o 90 stupňov nastaviteľná hlava

Súčasťou dodávky kľúč 15

KSSP3K61W02

KSSP3K61W02

Koncový spínač bezpečnostný

K61 - s pozinkovanou lomenu pákou

KSSP3K61X11

KSSP3K61X11

Koncový spínač bezpečnostný

K61 - s pozinkovanou lomenu pákou

KSSP3K61Y11

KSSP3K61Y11

Koncový spínač bezpečnostný

K61 - s pozinkovanou lomenu pákou

KSSP3K61Z02

KSSP3K61Z02

Koncový spínač bezpečnostný

K61 - s pozinkovanou lomenu pákou

KSSP3K61Z11

KSSP3K61Z11

Koncový spínač bezpečnostný

K61 - s pozinkovanou lomenu pákou

KSSP3K72W02

KSSP3K72W02

Koncový spínač bezpečnostný

K72 - s bočným nerezovým čapom

KSSP3K72X11

KSSP3K72X11

Koncový spínač bezpečnostný

K72 - s bočným nerezovým čapom

KSSP3K72Y11

KSSP3K72Y11

Koncový spínač bezpečnostný

K72 - s bočným nerezovým čapom

KSSP3K72Z02

KSSP3K72Z02

Koncový spínač bezpečnostný

K72 - s bočným nerezovým čapom

KSSP3K72Z11

KSSP3K72Z11

Koncový spínač bezpečnostný

K72 - s bočným nerezovým čapom

UEx 10G

UEx 10G
UEr - kladka s čapom
Uet -čap
 

Objednávacie čísla:

Stránky