Kontakt

Slovenská republika

SEZ DK a.s.
M.R. Štefánika 1831/46
026 19 Dolný Kubín

odbyt@sez.biz

tel.: +421 43 5809 226

 

Polska
SEZ-POLSKA Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 2 42-480 Poręba POLSKA

biuro@sezpolska.pl

tel.: +48 32 672 49 96

Domové spínače a zásuvky

1204 06-PH052

1204 06-PH052

Striedavý prepínač/ alternating switch

1204 07-PH062

1204 07-PH062

Krížový prepínač/cross-bar switch

1204 32-GH132.4

1204 32-GH132.4

Jednozásuvka biely kryt/White single socket cover

1204 36-GH232.4

1204 36-GH232.4

Dvojzásuvka biely kryt/White double socket cover

1214 32-GH132

1214 32-GH132

Jednozásuvka priehľadný-dymový kryt/Single socket-transparent smoke cover

1214 36-GH232

1214 36-GH232

Dvojzásuvka priehľadný-dymový kryt/Double socket-transparent smoke cover

SZ 16/x

SZ 16/x

Stolová zásuvka 230V s viečkom/Table Socket 230V with cap

SZ 16/x BV

SZ 16/x BV

Stolová zásuvka 230V bez viečka/Table Socket 230V without cap

SZ DAT1/x

SZ DAT1/x

Dátová zásuvka 1 prípojka s viečkom/data socket 1 connector with cap

SZ DAT1/x BV

SZ DAT1/x BV

Dátová zásuvka 1 prípojka bez viečka/data socket 1 connector without cap

SZ DAT2/x

SZ DAT2/x

Dátová zásuvka 2 prípojky s viečkom/data socket 2 connectors with cap

SZ DAT2/x BV

SZ DAT2/x BV

Dátová zásuvka 2 prípojky bez viečka/data socket 2 connectors without cap

SZ T-DAT/x

SZ T-DAT/x

Telefónna+dátová zásuvka s viečkom/Telephone + data socket with cap

SZ T-DAT/x BV

SZ T-DAT/x BV

Telefónna+dátová zásuvka bez viečka/Telephone + data socket without cap

SZ TEL1/x

SZ TEL1/x

Telefónna zásuvka 1 prípojka s viečkom/Telephone socket 1 connector with cap

SZ TEL1/x BV

SZ TEL1/x BV

Telefónna zásuvka/Telephone socket 

1 prípojka/1 connector  

SZ TEL2/x

SZ TEL2/x

Telefónna zásuvka/Telephone socket 

2 prípojky/ 2 connectors 

SZ TEL2/x BV

SZ TEL2/x BV

Telefónna zásuvka/Telephone socket 

2 prípojky/2 connectors 

SZP 6/x-1

SZP 6/x-1

Stolová zásuvka 230V s viečkom a prívodným káblom/Table Socket 230V with cap and power cable

SZP 6/x-3

SZP 6/x-3

Stolová zásuvka 230V s viečkom a prívodným káblom/Table Socket 230V with cap and power cable

SZP 6/x-5

SZP 6/x-5

Stolová zásuvka 230V s viečkom a prívodným káblom/Table Socket 230V with cap and power cable

V SZ/1

V SZ/1

Viečko pre stolovú zásuvku/Cap for table socket

farba: čierna

V SZ/10

V SZ/10

Viečko pre stolovú zásuvku/Cap for table socket

farba: sivá

V SZ/8

V SZ/8

Viečko pre stolovú zásuvku/Cap for table socket

farba: hliník matný

V SZ/9

V SZ/9

Viečko pre stolovú zásuvku/Cap for table socket

farba: chróm

Stránky