Kontakt

Slovenská republika

SEZ DK a.s.
M.R. Štefánika 1831/46
026 19 Dolný Kubín

odbyt@sez.biz

tel.: +421 43 5809 226

 

Polska
SEZ-POLSKA Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 2 42-480 Poręba POLSKA

biuro@sezpolska.pl

tel.: +48 32 672 49 96

Zásuvkové rozvodnice a bubny

ROS-I 3200 D/A

ROS-I 3200 D/A

počet modulov/number of modules: 4

ROS-I 3201

ROS-I 3201

počet modulov/number of modules: 4

ROS-I 3201 A

ROS-I 3201 A

počet modulov/number of modules: 4

ROS-I 3201 D

ROS-I 3201 D

počet modulov/number of modules: 4

ROS-I 3201 D/A

ROS-I 3201 D/A

počet modulov/number of modules: 4

ROSP 1630

ROSP 1630

osadenie/stocking:

400V 16A - 1x

250V 16A - 2x

ROSP 1630 D

ROSP 1630 D

osadenie/stocking:

400V 16A - 1x

250V 16A - 2x

ROSP 1631

ROSP 1631

osadenie/stocking:

400V 16A - 1x

250V 16A - 2x

ROSP 1631 D

ROSP 1631 D

osadenie/stocking:

400V 16A - 1x

250V 16A - 2x

ROSP 3230

ROSP 3230

osadenie/stocking:

400V 32A - 1x

250V 16A - 2x

ROSP 3230 D

ROSP 3230 D

osadenie/stocking:

400V 32A - 1x

250V 16A - 2x

ROSP 3231

ROSP 3231

osadenie/stocking:

400V 32A - 1x

250V 16A - 2x

ROSP 3231 D

ROSP 3231 D

osadenie/stocking:

400V 32A - 1x

250V 16A - 2x

ROSP 4VZ

ROSP 4VZ

Osadenie: 250V 16A - 4x
 

ROSP 4VZD

ROSP 4VZD

Osadenie: 250V 16A - 4x
 

ROSPG 1630

ROSPG 1630

osadenie/stocking:

400V 16A - 1x

250V 16A - 2x

ROSPG 1630 D

ROSPG 1630 D

osadenie/stocking:

ROSPG 1631

ROSPG 1631

osadenie/stocking:

ROSPG 1631 D

ROSPG 1631 D

osadenie/stocking:

ROSPG 3230

ROSPG 3230

osadenie/stocking:

ROSPG 3230 D

ROSPG 3230 D

osadenie/stocking:

ROSPG 3231

ROSPG 3231

osadenie/stocking:

ROSPG 3231 D

ROSPG 3231 D

osadenie/stocking:

ROS 4/I-10

ROS 4/I-10

počet modulov/number of modules:

ROS 4/I-12

ROS 4/I-12

počet modulov/number of modules:

ROS 4/I-50

ROS 4/I-50

počet modulov/number of modules:

ROS 4/I-52

ROS 4/I-52

počet modulov/number of modules4

ROS 4/V-10

ROS 4/V-10

osadenie/stocking:

ROS 4/V-10 LP

ROS 4/V-10 LP

osadenie/stocking:

ROS 4/V-12

ROS 4/V-12

osadenie/stocking:

ROS 4/V-12 LP

ROS 4/V-12 LP

osadenie/stocking:

ROS 4/V-50

ROS 4/V-50

osadenie/stocking:

ROS 4/V-50 LP

ROS 4/V-50 LP

osadenie/stocking:

ROS 4/V-52

ROS 4/V-52

osadenie/stocking:

ROS 4/V-52 LP

ROS 4/V-52 LP

osadenie/stocking:

ROS 4/X-10

ROS 4/X-10

počet modulov/number of modules:

ROS 4/X-12

ROS 4/X-12

počet modulov/number of modules:

ROS 4/X-50

ROS 4/X-50

počet modulov/number of modules:

ROS 4/X-52

ROS 4/X-52

počet modulov/number of modules:

ROS 5/FI-01

ROS 5/FI-01

počet modulov:5-6
počet voľných modulov2-3

osadenie:

250V 16A - 4x

Stránky