Kontakt

SEZ DK a.s.
M.R. Štefánika 1831/46
026 19 Dolný Kubín
 

T  +421 435809226
F  +421 435809503

odbyt@sez.biz

 

 

 

 

 

predajna siet

Jakość

Ciągłe udoskonalanie jest podstawową zasadą w zarządzaniu jakością.

 

Na podstawie specyficznych wymagań klientów są opracowywane:

  • plany jakości zawierające opis śledzenia uzgodnionych cech jakościowych poszczególnych produktów oraz
  • raporty zmian, które z półgodzinną częstotliwością monitorują proces produkcji komponentów.

Raporty te są następnie przetwarzane w formie elektronicznej i stanowią podstawę do monitorowania stabilności procesów SEZ DK.

 

Kontrolę jakości wyrobów gotowych wykonujemy w standardzie PAQL albo – w porozumieniu z klientem – w drodze 100% kontroli wizualnej, funkcjonalnej lub elektronicznej, dążąc do osiągnięcia celu ZERO DEFECTS.

 

Spółka wdrożyła system zarządzania jakością, który został poddany ocenie, uznany za zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 i uzyskał stosowny certyfikat. System zarządzania jakością obowiązuje do roku 2016. Certyfikat został wydany w zakresie następujących czynności: projektowanie i produkcja materiałów elektroinstalacyjnych, gniazd i wtyk przemysłowych i domowych, wyłączników domowych i końcowych, produkcja narzędzi skrawających, form do prasowania i konstrukcji metalowych. 

 

Environment

Pod koniec 2002 roku przyłączyliśmy się do globalnego programu dostawczego koncernu SONY znanego pod nazwą Green Partner.

 

Program ten ma na celu eliminację metali ciężkich i innych szkodliwych substancji z procesów produkcji komponentów wytwarzanych na rzecz firmy SONY.

 

Dzięki konsekwentnej pracy poszczególnych działów, w SEZ DK osiągnęliśmy znaczący sukces we współpracy z naszymi dostawcami i laboratoriami realizującymi ekspertyzy: jesteśmy pierwszą firmą w Europie Środkowej, która podczas audytu końcowego uzyskała ocenę 100%.

Nowości

SEZ DK a.s. zapowiada zakończenie  produkcji  drewniane   przełączniki i gniazda serie  LXD,   LXDA, FLAT

Więcej informacji w...

SEZ DK a.s. zmodernizowało wtyczke i gniazdo IVGN 6353 i ISGN 6353. Innowacja polega na zastosowaniu nowo opracowanego dławika kablowego...

SEZ DK a.s. has innovated the terminal boards for rising mains in the 4 - pole version and in both 35 mm and
95 mm. The new...

SEZ DK a.s. rozszerza asortyment rozdzielnic o grupę ROS 12SD, które oferujemy w 8 wersjach. Rozdzielnice znajdą zastosowanie na placach...