Kapcsolat

SEZ DK a.s.
M.R. Štefánika 1831/46
026 19 Dolný Kubín
sez@sez.biz

T +421 43 5809 226
T +421 43 5809 406
F +421 43 5809 503
odbyt@sez.biz
 

T +421 43 5809 404
sales@sez.biz
 

predajna siet

Inovácia svorkovníc pre hlavné stúpacie vedenia

SEZ DK a.s. inovovala svorkovnice pre hlavné stúpacie vedenia v 4 - pólovom prevedení. Inovácia svorkovníc typov
HSV 35, HSV 35 K, HSV 95, HSV 95 K pre hlavné stúpacie vedenia spočíva v úprave výlisku svorkovníc a tiež krytov
pre možnosť plombovania na oboch stranách, čím je chránená svorkovnica pred neoprávneným zásahom
nepovolanej osoby.